Petputhai_OrBorJor_Nakhonpanom hero 1200x1165 1

Petputhai Or Bor Jor Nakhonpanom

身高
5'8"英尺 / 175厘米
国家
泰国
年龄
21年
队伍
Or Bor Jor Nakhonpanom gym

关于Petputhai Or Bor Jor Nakhonpanom

 

 

ONE冠军赛战绩

赛事结果

结果 方式 回合 比赛方式和回合 对手 对手和赛事 国家 日期 赛事
击倒 KO
R2 (1:28)
击倒
R2 (1:28)
R2 (1:28) Nakrob_Fairtex avatar 500x345 2
纳克罗布
泰国
泰国 Jul 14, 2023
ONE 周五格斗夜 25
Jul 14, 2023

分类

胜利 - 0
失败 - 1
0
击倒 KO
1

终结率

终结率
0
终结率
0%
胜利
0
比赛总计
1

比赛时长

平均比赛时长
04分:28秒
时长总计
0小时:04分:28秒